Telugu Medium (Education of Telangana)

Telugu Medium (Education of Telangana)

Telugu Medium Text Books 10th Class

10_TEL
10_TEL(SL)
10_HIN(SL)
10_ENG
10TM_MAT
10TM_PHY
10TM_BIO
10TM_SOC
10TM_EE

Telugu Medium Text Books 9th Class

9_TEL
9_TEL(SL)
9_HIN(SL)
9_ENG
9TM_MAT
9TM_PHY
9TM_BIO
9TM_SOC
9TM_EE

Telugu Medium Text Books 8th Class

8_TEL
8_TEL(SL)
8_HIN(SL)
8_ENG
8TM_MAT
8TM_PHY
8TM_BIO
8TM_SOC

Telugu Medium Text Books 7th Class

7_TEL
7_TEL(SL)
7_HIN(SL)
7_ENG
7TM_MAT
7TM_GENSC
7TM_SOC

Telugu Medium Text Books 6th Class

6_TEL
6_TEL(SL)
6_HIN(SL)
6_ENG
6TM_MAT
6TM_GENSC
6TM_SOC


Telugu Medium Text Books 5th Class

5_TEL
5_SAN_OC
5_ENG
5TM_MAT
5TM_EVS

Telugu Medium Text Books 4th Class

4_TEL
4_SAN_OC
4_ENG
4TM_MAT
4TM_EVS

Telugu Medium Text Books 3rd Class

3_TEL
3_SAN_OC
3_ENG
3TM_MAT
3TM_EVS

Telugu Medium Text Books 2nd Class

2_TEL
2_ENG
2TM_MAT

Telugu Medium Text Books 1st Class

1_TEL
1_ENG
1TM_MAT